Donacije

IBAN račun za posebne namjene za financiranje izborne promidžbe gospodina Vinka Dragovića kao fizičke osobe: HR3823400093510757793

Donacije u novcu primaju se isključivo uplatom na poseban račun za financiranje izborne promidžbe i to na način da je obavezno navedeno:

 • ime i prezime te adresa i grad uplatitelja donacije,
 • u pozivu na broj je naveden OIB uplatitelja i model plaćanja HR67
 • u rubrici opis plaćanja navedeno: Donacija za izbornu promidžbu te Vaši podaci
 • u rubrici iznos naveden točan iznos donacije

Primjer ispravno ispunjene uplatnice:Krajnji rok za uplatu donacija na poseban račun je 24 sata prije dana održavanja izbora (do kraja izborne promidžbe).

IBAN račun za posebne namjene za financiranje izborne promidžbe Hrvatske Narodne Stranke - podružnica Metković: HR2741240031531000131

Donacije u novcu primaju se isključivo uplatom na poseban račun za financiranje izborne promidžbe i to na način da je obavezno navedeno:

 • ime i prezime te adresa i grad uplatitelja donacije,
 • u pozivu na broj je naveden OIB uplatitelja i model plaćanja HR67
 • u rubrici opis plaćanja navedeno: Donacija za izbornu promidžbu te Vaši podaci
 • u rubrici iznos naveden točan iznos donacije

Primjer ispravno ispunjene uplatnice:Krajnji rok za uplatu donacija na poseban račun je 24 sata prije dana održavanja izbora (do kraja izborne promidžbe).


Ukupan iznos donacija fizičke osobe ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Ukupan iznos donacije pravne osobe ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije putem SMS poruka, telefonskih govornih automata).

Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).

Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata od strane:

 • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba,
 • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • udruga radnika i poslodavaca,
 • udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija,
 • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

U slučaju primitka donacije iz nedopuštenih izvora prijaviti ćemo takvu donaciju Državnom izbornom povjerenstvu, te iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna u roku od 8 dana od dana primljene uplate.