Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati je hrvatska liberalna stranka. HNS kao liberalna stranka ističe ideju individualne slobode svakog pojedinca i ideje slobodnog tržišta kao najvažniju vrijednost.

POLITIČKI I DRUŠTVENI TEMELJI OD KOJIH HNS NE ODSTUPA:

Sloboda izbora načina života, autonomija u donošenju odluka, odgovornost za vlastiti život i dobrobit. Slobodan pojedinac ne pita što država može učiniti za njega ili što on može učiniti za državu, nego što, kao građani, uz pomoć državnih institucija, možemo učiniti sami za sebe.
Stupanj ostvarenja ljudskih prava i prava manjina glavno je mjerilo procjenjivanja uspješnosti države i nikad se ne smije posustati u njihovoj zaštiti i promicanju. Društvo je slobodno koliko i svaki pripadnik njegove najugroženije skupine, bez obzira radilo se o nacionalnoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj manjini.
Vladavina prava osigurava poštivanje ljudskih i građanskih prava i štiti građane od tiranije države i njezinih institucija.
Jedna od temeljnih sloboda je sloboda vjerovanja i uvjerenja. Da bi ta sloboda postojala u punom smislu, država mora biti strogo odijeljena od svih religijskih institucija, a sve njezine politike u potpunosti oslobođene od njihova utjecaja.
Pred zakonom su svi jednaki i za svakog građanina mora vrijediti na isti način. To uključuje i prava i obaveze koje se zakonima uređuju.
Država mora svima omogućiti jednake početne šanse za sretan i ispunjen život i razvoj vlastitih potencijala do krajnjih granica.
Bez slobode poduzetništva i privatne inicijative nijedno društvo ne može prosperirati. Država se u tržište može uplitati samo minimalno, koliko je potrebno da stvori uvjete za njegovo slobodno funkcioniranje. Pravo vlasništva temelj je osobne slobode i njezin garant.
Obrazovanje kao vrijednosna kategorija, pravo svakog građanina, ali i osnovni preduvjet gospodarskog i bilo kakvog drugog razvoja. Bez obrazovanih pojedinaca te aktivnog i uspješnog znanstveno-istraživačkog prostora nema razvijenog gospodarstva, ali ni tolerantnog i slobodnog društva.
Društvo koje se ne boji različitosti, nego je vidi kao najveću prednost i na njoj gradi napredak.
Politika koja je stalna obrana od destrukcije populizma i ekstremizma.
Svijet smo TI i JA, sva naša ukupnost koja nas konstituira i sva naša konstitucija koja nas čini različitima. I ako nas već nešto čini raznovrsnima, to je želja u tebi da BUDEŠ i želja u meni da BUDEM. I sve što nas čini harmoničnim u bilo kojem suodnosu jeste jedan skromni zahtjev: "Pusti me da budem", koji nužno uključuje jednu drugu rečenicu cjelovitog pristanka: "Puštam te da budeš". - don Branko Sbutega

NAŠE TEMELJNE VRIJEDNOSTI:

HNS je stranka stručnih ljudi. Važna nam je stručnost i profesionalnost u svemu što radimo, u našem profesionalnom životu i u politici. Samo stručni ljudi mogu doprinijeti donošenju pozitivnih i naprednih politika, osmišljavanju i ostvarenju kvalitetnih projekata i biti ustrajni u njihovoj provedbi bez obzira na izazove.

Politička stručnost daje okvir za djelovanje, svjetonazor, viziju, strateški smjer, a stručnjaci u politici daju pragmatičnost, organizacijske sposobnosti, ideju, inovaciju, kao i sposobnost rješavanja problema društva i to u širim, EU okvirima.

Stručnost znači i stalno prilagođavanje novim tehnološkim i drugim dostignućima. Razvijene zemlje su razvijene upravo zato jer svoju stručnost prilagođavaju novim tehnološkim i drugim izazovima.
HNS je stranka koja promiče i vrednuje slobodu poduzetništva, vlasništva i tržišnog gospodarstva. Cijenimo odgovornost pojedinca za slobodno poduzetničko djelovanje. Zalažemo se za projekte koji podupiru poduzetništvo u Hrvatskoj i što je najvažnije uklanjanje administrativnih prepreka slobodi poslovanja, te besmislenim administrativnim procedurama koje destimuliraju stranih ulaganja.

Veliki broj naših aktivista, članova i simpatizera su poduzetnici, ljudi okrenuti konkretnim i inovativnim rješenjima i koji se stalno snalaze u izazovnim i promjenjivim tržišnim uvjetima. Ustrajno gradimo pozitivnu poduzetničku klimu u društvu. Cilj nam je olakšati poslovanje svima koji vrijedno i pošteno rade. Zbog toga se odgovorno i odvažno prihvaćamo vrlo teških tema poput osmišljavanja industrijske strategije, uklanjanja administrativnih prepreka i poreznih opterećenja.

Održivost poduzetništva danas podrazumijeva optimistični pogled na razvoj i uvjerenje da sve počinje od nas samih te da smo mi prvi odgovorni za pokretanje onih malih koraka kojima se ostvaruju i najveći projekti.

Poduzetništvo sa sobom nosi i društvenu odgovornost, prema državi, radnicima i okolišu. Poduzetništvo, kakvo ga mi promičemo, temelji se na uvažavanju drugih: radnika, korisnika usluga, ali i prirodne zajednice u kojoj živimo.
U HNS-u smo uvijek spremni nazvati stvari pravim imenom. Odvažnost je za nas spremnost da iskreno progovaramo i o onim temama o kojima nitko drugi neće. Odvažnost je spremnost na poduzimanje važnih, a često i nepopularnih strukturnih reformi za jačanje tržišnog gospodarstva. Naši će članovi reći ono što misle da je ispravno reći, pa čak i kad to nije ono što bi ljudi trenutno željeli čuti.

Imamo odgovor na najveći broj društvenih i gospodarskih problema u okviru našeg liberalnog svjetonazora. Dosljedno se borimo za stavove koje zastupamo, čak i onda kada smo svjesni da razgovaramo s našim neistomišljenicima, poštujući pritom njihovo pravo na drugačije mišljenje.

Ne podliježemo populizmu. Nemamo potrebu svidjeti se građanima pod svaku cijenu. Usredotočeni smo na to da je važnije s njima razgovarati otvoreno i o svim razlikama. Ne izmišljamo kako bismo pridobili političku naklonost. Ne bojimo se stati u obranu svih manjina kojima su prava dovedena u pitanje nekim diktatom ili trendom većine.
HNS je stranka koja dosljedno radi što govori i govori što radi. Postojanost i ustrajnost su vrednote koje zastupamo čak i u najosjetljivijim društvenim temama. Ne mijenjamo mišljenje kako bismo podilazili dnevno-političkoj modi.

U vrijeme kada se olako poseže za populizmom i političkim opsjenama ostajemo vjerni našim političkim uvjerenjima i programu. Dosljedni smo i u poštivanju svih naših drugih vrijednosti.
Zalažemo se za angažiranu javnu politiku, javnu politiku koja ne ostaje samo na riječima.

Angažiranim djelovanjem i osobnim primjerom pokazujemo da je moguće promijeniti društvo na bolje. Angažirano djelovanje znači i preuzimanje odgovornosti, a bez toga nema ni povjerenja ni legitimiteta. Ne bojimo se preuzeti odgovornost za provođenje svojih stavova i načela.
Politiku ne vidimo kao elitističku djelatnost. Pristupačni smo i srdačni u našem odnosu s građanima.

Biti liberal u svakom trenutku znači biti otvoren, omogućavati dijalog i zastupati svoj svjetonazor pristojno i s poštovanjem za drugačija mišljenja.

Stalno smo prisutni na terenu, među članovima i biračima. S njima smo spremni uvijek razgovarati o raznim temama. Djelujemo i na lokalnoj razini – od mjesne samouprave naviše. Želimo olakšati svakodnevni život naših sugrađana.
Različitost je za nas dosljedno inzistiranje na poštivanju prava svih na izbor i jednake mogućnosti za ostvarenje osobnih težnji.

Pritom prihvaćamo i različitost mišljenja. Za nas različitost je ugrađena u temelje demokracije i pluralizma. Ona, uz solidarnost, štiti manjinu od većine.

Različitost znači uključivanje raznih skupina u donošenje društveno korisnih rješenja. Različitost u HNS-u se očituje i među našim biračima i simpatizerima, jer okupljamo vrlo široki spektar građana iz različitih sredina. Uspijevamo imati dijalog i formulirati politike za mlade i starije građane, za one iz gradova i one sa sela, za one visokoškolovane i one sa zanatima – liberalna politika obuhvaća sve segmente našeg društva čije je načelo rad i poštenje.
Brinemo se za ukupni razvoj društva u kojemu svaki pojedinac ima jednaka prava i može ostvariti svoje želje, mogućnosti i potrebe.

Razumijemo probleme svih manjina i smatramo da je svatko od nas pripadnik neke društvene manjine. Premda živimo u zahtjevnom vremenu, hrvatskom društvu danas nedostaje osjećaja solidarnosti i odgovornosti za ukupan razvoj društva. Potičemo razumijevanje važnosti tog osjećaja i promjenu ponašanja u društvu.

Važna nam je solidarnost s poduzetnicima koji su jedini nosioci razvoja, a nose teret krize koja je nastala zbog neodgovornih javnih politika. Ali ujedno razlikujemo odgovorne poduzetnike od onih koji se bogate varanjem radnika (neisplata plaća, prekovremenih, kršenje radnih propisa) i borimo se protiv takvih negativnih pojava.